VOORWAARDEN

Regels en Voorwaarden


Door een account te openen bij WIJGAANWINNEN, deel te nemen aan de online voetbal pool verzekert en garandeert de Speler dat hij/zij de onderstaande bepalingen en voorwaarden begrijpt:

wijgaanwinnen.nl is een concept ontwikkeld door "Change the Script kvk #37091492" (hierna te noemen: WIJGAANWINNEN.nl), gevestigd in Nederland. Deelname aan de wijgaanwinnen.nl voetbal pool is alleen mogelijk na acceptatie van deze algemene voorwaarden en andere regels betreffende de wijgaanwinnen.nl voetbal pool. Tenzij anders bepaald door wet- of regelgeving, (i) is Nederlands recht van toepassing op de relatie tussen deelnemer en WIJGAANWINNEN.nl, met betrekking tot alle aspecten van uw deelname aan de wijgaanwinnen.nl voetbal pool; en (ii) is in geval van een geschil de rechter, Nederland aangewezen als enig bevoegd rechter. De wijgaanwinnen.nl voetbal pool zou in sommige landen kunnen worden aangemerkt als een kansspel, dat bij de wet verboden is. WIJGAANWINNEN.nl heeft het recht om naar eigen inzicht de Eredivisie pool te beëindigen voor deelnemers in enig land als om welke reden dan ook blijkt dat het spel een mogelijke inbreuk zou maken op lokaal geldende wetgeving omtrent (kans-)spelen en gokken, of enig andere wetgeving, ofwel als WIJGAANWINNEN.nl hierover geïnformeerd wordt door het bevoegd gezag.

WIJGAANWINNEN.nl brengt voor deelname "geen" administratiekosten in rekening. Deelname is geheel zonder kosten richting WIJGAANWINNEN.nl. Om aan de wijgaanwinnen.nl voetbal pool te kunnen deelnemen dient de deelnemer alle juiste gegevens op het moment dat daarnaar wordt gevraagd te verstrekken. In gebreke blijven bij het opgeven van de juiste informatie betekent dat u niet kunt deelnemen aan de wijgaanwinnen.nl voetbal pool, danwel dat uw deelname (tijdelijk) wordt gestaakt of beëindigd. WIJGAANWINNEN.nl behoudt zicht het recht voor om deelnemers uit het spel te verwijderen zonder opgave van reden.

Alle door u opgegeven (persoonlijke) informatie wordt door WIJGAANWINNEN.nl verwerkt met als doel de wijgaanwinnen.nl voetbal pool met u te spelen, informatie te geven op de wijgaanwinnen.nl voetbal pool website (zoals standen, winnaars, uitslagen) en voor statistische doeleinden. Hierbij geeft u WIJGAANWINNEN.nl nadrukkelijk toestemming om benodigde gegevens op de website te publiceren. In het geval u vragen heeft over de verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact onze privacyverklaring lezen of contact opnemen met privacy@wijgaanwinnen.nl.

WIJGAANWINNEN.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit uw deelname aan de wijgaanwinnen.nl voetbal pool, de beëindiging van uw deelname of de (tijdelijke) uitsluiting, bijvoorbeeld in geval van (juridische) actie van het bevoegd gezag of claims van derden, (tijdelijke) uitval van internetverbindingen, niet uitbetalen van prijzen in het geval WIJGAANWINNEN.nl geïnformeerd wordt over een mogelijk in gebreke blijven jegens lokale wetgeving, of welke beslissing van WIJGAANWINNEN.nl dan ook ten aanzien van uw deelname aan de wijgaanwinnen.nl voetbal pool

Hoewel WIJGAANWINNEN.nl grote zorgvuldigheid betracht ten aanzien van publicatie van informatie op de wijgaanwinnen.nl voetbal pool website, kunnen wij niet garanderen dat de informatie in alle gevallen correct en compleet wordt weergegeven, aangezien informatie zeer frequent verandert en bepaalde informatie door derden wordt geleverd. WIJGAANWINNEN.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele onjuistheid of incompleetheid van informatie op de wijgaanwinnen.nl voetbal pool website (waaronder onder meer uitslagen, standen en winnaars) of voor onjuiste verwerking van informatie. WIJGAANWINNEN.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die middels een hyperlink via de website te benaderen zijn.

Winnaars in de wijgaanwinnen.nl voetbal pool worden door WIJGAANWINNEN.nl per email geïnformeerd. Aan de uitslagen, standen en winnaars die op de wijgaanwinnen.nl voetbal pool website worden gepubliceerd kunnen geen rechten worden ontleend. Met betrekking tot standen, individuele scores of winnaars en omtrent andere zaken kan WIJGAANWINNEN.nl in voorkomende gevallen eenzijdig bindende beslissingen nemen. Correspondentie hierover is niet mogelijk.

WIJGAANWINNEN LAATSTE NIEUWS

'Feyenoord kan er snel zomaar anders ui...

Martin van Geel beleefde een hectische week bij Feyenoord. In de nieuwe Voetbal International komt de technisch directeur ...

lees verder »

AZ meldt zich opnieuw in Heerenveen voo...

In de zoektocht naar een nieuwe aanvaller heeft AZ de hoop op Roy Beerens nog niet helemaal laten varen. AZ schrok aanvank ...

lees verder »

Ajax-talenten maken kans op plek in hoo...

Ajax-trainer Frank de Boer is in de voorbereiding op het nieuwe seizoen onder de indruk geraakt van diverse talenten bij d ...

lees verder »

Vitesse wint nipt van Augsburg met oran...

Vitesse heeft op Duitse bodem in een oefenduel FC Augsburg met 1-0 verslagen. Wilfried Bony (foto) was namens de Arnhemmer ...

lees verder »
©2010 WIJGAANWINNEN. Terms of Use en Privacy Policy en Veiligheids Informate. Alle rechten voorbehouden. Created by S5.nl